Când ne trezim?

De la Uber la Codruța toți ținem să ne spunem părerile. O nație de păreriști, ăștia suntem, asta știm cel mai bine să facem.

Probabil mai sunt și alte nații pe pământ care fac ceea ce facem noi cel mai bine, povestim, însă nu mai pot, la muncă nu mai vrea nimeni fără 1000 de euro lunar. Nu contează că de abia ai ieșit de pe băncile facultății, nu contează postul pe care candidezi, tu, tot vrei banii ăștia. Pentru că altfel nu muncești.

Nu mai bine în politică, sau mai bine scrii tu pe blog sau te înregistrezi pe youtube… măcar acolo, gândești tu, că vei câștiga odată 1000 de euro…

Probabil… că nu, nu vei câștiga niciodată bani ușor, înainte de a fi mucit mulți ani buni înainte.

Dragii mei, hai la muncă, nu la povești pe cine știe ce rețea socială de mare consum…

--

--

www.cosmindinu.ro

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Cosmin

Cosmin

www.cosmindinu.ro

More from Medium

Introduction to KYVE

Wages Throughout the Ages

Inspired by Afrofuturism

NAM BBC Final Report — Day 3